Tiến độ xây dựng Xuân Mai Sparks Tower

TIN VỀ DỰ ÁN

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Tiến độ xây dựng Xuân Mai Sparks Tower

Tiến độ xây dựng Chung cư Xuân Mai Sparks Tower | Chung cư The Sparks Xuân Mai | Chung cư HH2 ABC Khu đô thị Dương Nội

Tiến độ xây dựng cam kết:
* Thi công xong kết cấu tầng 10: ngày 18/8/2015, xong xây trát mặt ngoài tầng 10: 13/9/2015.
​* Thi công xong kết cấu tầng 20: ngày 04/11/2015, xong xây trát mặt ngoài tầng 10: 26/11/2015.​
* Thi công xong cất nóc: ngày 17/01/2016, xong xây trát mặt ngoài tầng mái: 22/3/2016.
* Bàn giao căn hộ đưa vào sử dụng: 24/11/2016.
quy mo du an xuan mai

HOTLINE DỰ ÁN: 0122.626.8668 | 0916.858.169

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Xuân Mai Sparks Tower
Powered by: Xuân Mai Sparks Tower - Xuân Mai Corp