Mặt bằng tầng điển hình Chung cư Xuân Mai Sparks Tower

TIN VỀ DỰ ÁN

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư Xuân Mai Sparks Tower

Mặt bằng tầng điển hình Chung cư Xuân Mai Sparks Tower | Mặt bằng tầng điền hình Chung cư The Sparks Xuân Mai | Mặt bằng tầng điển hình của chung cư HH2 ABC Bê tông Xuân Mai Dương Nội
mat bang tang dien hinh

Mặt bằng thiết kế chi tiết các căn hộ trên 1 sàn:

Thiết kế căn hộ A 48.95m2 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower


HOTLINE DỰ ÁN: 0122.626.8668 | 0916.858.169

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Xuân Mai Sparks Tower
Powered by: Xuân Mai Sparks Tower - Xuân Mai Corp